WA Direct

Directe Schadeafhandeling

Vanaf 1 juli 2021 starten verzekeraars met de Directe Schadeafhandeling bij schade aan WA-verzekerde personenauto’s. U hebt als klant dan de keuze om de schade door uw eigen verzekeraar te laten afhandelen.

Bij schade aan uw auto door andermans toedoen moest u, wanneer u niet allrisk verzekerd bent en geen verhaalsrechtsbijstand hebt, zelf of via de verzekeringsadviseur naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij stappen. De Directe Schadeafhandeling brengt daar vanaf 1 juli 2021 verandering in. Deze geeft u als klant de keuze om de schade door de eigen verzekeraar af te laten handelen.

Wat verandert er voor u?

Nh1816 verzekeringen worden alleen via lokale verzekeringsadviseurs aangeboden. Hij/zij is uw aanspreekpunt. Bent u verzekerd via een verzekeringsadviseur? Dan neemt hij/zij de aansprakelijkheidsstelling richting de verzekeraar van u over.

Bijna alle soorten schade kunt u melden bij u eigen verzekeringsadviseur. Dat geldt voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook bij de allrisk dekking van de autoverzekering.

Alleen bij de WA-dekking en de WA beperkt cascodekking was dat niet zo: u stapt naar de in dat geval aansprakelijke partij. De verandering naar de Directe Schadeafhandeling heeft dan ook veel voordelen:

- Schade wordt door eigen adviseur/verzekeraar sneller afgehandeld;

- U klopt gewoon aan bij de eigen adviseur en meldt uw schade;

- Schade wordt eenvoudiger afgehandeld voor u;

- U behoudt het recht om de verzekeraar van de aansprakelijke partij aan te spreken;

- U als klant of uw adviseur hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij;

Verzekeraars en adviseurs hebben nauwer contact met hun eigen klant. Zij kunnen daardoor werken aan een hogere klanttevredenheid en een sneller afhandelingsproces;

Verzekeraars en adviseurs kunnen de klant laten profiteren van dienstverlening die er al is voor eigen allrisk verzekerden. Zo kunnen klanten hun voertuig via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat ze verzekerd zijn van kwaliteit;

WA direct WA direct