Verhaalschade via uw eigen verzekering

In juli 2021 starten verzekeraars met het afhandelen van de materiële schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten. Het gaat om klanten waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, waarvan die bestuurder aansprakelijk is.  Normaliter heb je dan te maken met de tegenpartij.

Waarom overgaan op Directe Schadeafhandeling?

Bij bijna alle schade meldt de klant zich bij zijn eigen, vertrouwde verzekeraar. Dat geldt voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook bij de all risk dekking van de autoverzekering. Alleen bij de WA-dekking is dat niet zo, en dat leidt vaak tot teleurstelling bij de klant. En tot argwaan: wie is die andere verzekeraar dan? Overstappen op de Directe Schade-afhandeling heeft dan ook veel voordelen:

Schade wordt eenvoudiger en efficiënter afgehandeld voor de consument. 

De consument klopt gewoon aan bij de eigen tussenpersoon die dit meldt bij de eigen verzekeraar.

Het indienen van een claim kost straks minder tijd, omdat niet meer uitgezocht hoeft te worden wie de aansprakelijke verzekeraar is. 

De consument hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij.

Daarnaast kunnen verzekeraars de klant laten profiteren van dienstverlening die er al is voor eigen all risk verzekerden. Zo kunnen klanten hun voertuig via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat ze verzekerd zijn van kwaliteit.  

Hoe werkt het?

Als er een ongeval tussen twee personenauto’s heeft plaatsgevonden, meldt iedere partij de schade bij zijn eigen verzekeraar. De verzekeraar onderzoekt dan of er dekking is. Als een verzekerde alleen WA-verzekerd is, neemt de verzekeraar de schade in behandeling als de andere partij mede of volledig aansprakelijk is voor het ongeval. De schade wordt dus altijd met de eigen verzekerde afgehandeld. Dat betekent dat eventuele discussies over de aansprakelijkheid ook plaatsvinden met de eigen verzekeraar.

Verhaal

Nadat de schade is vastgesteld en uitgekeerd aan de klant, vindt er pas verhaal plaats bij de aansprakelijke verzekeraar. Op dit moment werkt dat bij all risk verzekeringen ook al zo en verzekeraars hebben ervaren dat het een efficiënt proces is, vooral doordat discussies tussen verzekeraars onderling zoveel mogelijk worden voorkomen. Net als bij all risk verzekeringen vindt het verhaal namelijk plaats via Clearinghuis, op basis van de Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeafwikkeling (OVS).

Wat verandert er voor mij als Otterlo-advies verzekerde?

Niet veel, u meldt de schade via ons kantoor. Op de achtergrond schakelen wij een eventuele expert van de eigen verzekeraar (in plaats van expert van de tegenpartij) of verwijzen u door naar een schadehersteller uit het netwerk van uw eigen verzekeraar. 

U wordt zoals gewoonlijk op de hoogte gehouden door ons kantoor.

Vragen over dit artikel? Vraag het Ivonne Visser onze schadebehandelaar Ivonne (mailto:ivonne@otterlo-advies.nl)

vebond-visual-directe-schadeafhandeling-2 vebond-visual-directe-schadeafhandeling-2