Wijziging premie incasso

Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen verzorgden wij de premie incasso bij onze klanten. Maar tijden veranderen en de meeste maatschappijen nemen deze incasso liever over van de assurantiekantoren. Betaaltermijnen worden steeds krapper en maatschappijen zijn beter ingericht om die, vaak maandelijkse, incasso uit te voeren.

 

Incasso door de maatschappij

In 2019 gaan ook wij stapsgewijs over naar maatschappij-incasso. U krijgt dan de premie factuur direct van de maatschappij en u betaalt ook direct aan deze maatschappij. De dekking, premie en voorwaarden blijven gelijk en wij blijven uw aanspreekpunt en helpen u bij een schademelding.

 

Nieuwe machtiging afgeven

Betaalde u met automatische incasso de premie aan ons kantoor, dan krijgt u straks eerst een premie factuur met een nieuwe machtigingskaart voor deze automatische incasso. Maar de maatschappijen informeren u daar in de loop van 2019 verder over.

 

hockeydoel hockeydoel